სტრუქტურული ერთეული

დირექტორი   მედეა ბურჯანაძე    m.burjanadze@gtu.ge

დირექტორის მოადგილე   ვალერიან ვაჩაძე  kusarion@mail.ru   v.vachadze@gtu.ge     

სპეციალისტი/მენეჯერი   ხათუნა ლომსაძე    xat.lomsadze@gmail.com  kh.lomsadze@gtu.ge

მთვ. მეც. თანამშ.  კახა გორგაძე  k.gorgadze@gtu.ge

მთვ. მეც. თანამშ.  ნატალია ფოკინა    n.fokina@gtu.ge    nf@ganzes.net

მთვ. მეც. თანამშ.  შორენა დეკანოსიძე  sh.dekanosidze@gtu.ge

მეც. თანამშ. სამსონ ფაღავა   pagava@gtu.ge 

მეც. თანამშ. მაგდა მეცხვარიშვილი  m.metskhvarishvili@gtu.ge

მეც. თანამშ.   იამზე კალანდაძე  i.kalandadze@gtu.ge