პუბლიკაციები

ინსტიტუტი „ტალღა“-ს აფილაციით გამოცემული შრომები 2020-2023:

რადონით დასხივება და ფილტვის კიბო. მ. მეცხვარიშვილი; ს. ფაღავა; კ. gორგაძე; შ. დეკანოსიძე; ნ. ბერიაშვილი. Georgian Scientists/ქართველი მეცნიერები. Vol. 5 Issue 1, 2023. https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.01.18

კონფერენციები

 1. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of “GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY – GTU” 2022-06-24 | Conference paper DETERMINATION OF RADON CONCENTRATIONS IN SOME DISTRICTS OF TBILISI Magda Metskhvarishvili, Samson Pagava, K. Gorgadze, Shorena Dekanosidze, Iamze Kalandadze, Shorena Khizanishvili, Manana Beridze. p.p.998-1002
 2. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of “GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY – GTU” 2022-06-24 | Conference paper PURE SUPERRADIANCE AT THE INHOMOGENEOUS BROADENING OF INVERTED TRANSITIONS OF SPIN-TRIPLET STATES Natasha Fokina, Maia Elizbarashvili. p.p. 437-447

სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში

 • Metskhvarishvili M.R., Pagava S.V., Gorgadze K.M., Dekanosidze S.V., Kalandadze I.G., Beridze M.G., Beriashvili N.Z. DETERMINATION OF RADON CONCENTRATIONS IN MTATSMINDA DISTRICTS OF TBILISI. Radiobiology and Radiation Safety. Vol. 2 No. 3 (2022). p.74.

https://radiobiology.ge/index.php/rrs/article/view/4849

 • Magda Metskhvarishvili, Kakha Gorgadze, Shorena Dekanosidze, Manana Beridze, Khatuna Lomsadze. Analysis of the economic efficiency of the introduction of new equipment and technology in the enterprise. Georgian Scientists. Vol. 4 Issue 3, 2022. p.110

https://journals.4science.ge/index.php/GS/article/view/1070

 • N. P. Fokina, M. O. Elizbarashvili. Determination of Magnetization Dynamics of the Material with Spin Triplet States under the Action of a Weak Varying Field and Spin-Lattice Interaction in Zero Constant Field. Newest Updates in Physical Science Research Vol. 15, 24 August 2021, Page 145-152

https://stm.bookpi.org/NUPSR-V15/article/view/3485

https://link.springer.com/article/10.1007/s00723-021-01346-x

 • E. Khutsishvili, Z. Chubinishvili, G. Kekelidze, I. Kalandadze, T. Qamushadze, and M. Metskhvarishvili. The Features of Electronic Conduction in InAsE. EJERS, European Journal of Engineering and Technology Research Vol. 6, No. 3, April 2021. p.75

https://ej-eng.org/index.php/ejeng/article/view/2401

 • ფაღავა ს.ვ., გორგაძე კ.მ., დეკანოსიძე შ.ვ., მეცხვარიშვილი მ. რ., კალანდაძე ი.გ. ხიზანიშვილი შ.მ., ლომსაძე ხ., გიორგაძე ი., რუსეცკი მ. რადონის ზემოქმედებით განპირობებული რისკების შეფასება თბილისის ზოგიერთ უბანში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. .93, #2, 2021, გვ.86.
 • მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე, მ. ბერიძე, კ. გორგაძე, შ. ხიზანიშვილი. ფიზიკის როლი მედიცინაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. #1(735). 2021. გვ.108
 • კ. გორგაძე, მ. მეცხვარიშვილი, ი. გიორგაძე, ი. კალანდაძე, შ. ხიზანიშვილი, მ. ბერიძე. ფორმის მახსოვრობის ეფექტი და ზედრეკადობა ტიტანის ზოგიერთ შენადნობში.მეცნიერება და ტექნოლოგიები. #1(735). 2021. გვ.9
 • ხ. ლომსაძე,  ეკონომიკური პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN) #2, 2020 გვ. 42.
 • ხ. ლომსაძე, მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე. ინოვაციები საწარმოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ განვითარებაში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN) #2, 2020 გვ. 45.

2019

კ. გორგაძე, შ. დეკანოსიძე, ს. ფაღავა, გ. ჯაფარიძე, ი. კალანდაძე, ხ. ლომსაძე, შ. ხიზანიშვილი, მ. მეცხვარიშვილი, მ. რუსეცკი. „თბილისის ურბანულ პირობებში ადამიანის ჯანმრთელობის და საარსებო გარემოს უსაფრთხოების დაცვა რადონისა და მისი დაშლის პროდუქტების ზემოქმედებისაგან“. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. #4 (ტ. 88), 2018, გვ. 50.

N. Fokina, E. Khalvashi and M. Elizbarashvili  Anisotropic Evolution of the Spin-Triplet States under the Action of the Varying Fields and the Lattice in a Non-Zero Constant Field.  (2019) J. Supercond. Nov. Magn. https://doi.org/10.1007/s10948-019-5014-7.

M. Metskhvarishvili and et al. “Sol-Ge Processing of Precursor for Synthesis of Mercury-Based Superconductors”, Chapter 15, Science and Technology of Polymers and Advanced Materials: Applied Research Methods, Book Editors: O.V. Mukbanıanı, T.N. Tatrıshvılı, M.J.M. Abadie, Apple Academic Press, Inc.  2019, 389 p.

N. P. Fokina, M. O. Elizbarashvili. On the magnetization dynamics of the material with spin triplet states under the action of a weak varying field and spin-lattice interaction in zero constant field. Journal of Physics: Conference series. 2019. In printing.

I. Kalandadze, M. Metskhvarishvili and et al. Spetial Mechanism of Conduction Type Inversion in Plastically Deformed n-Si. EUREKA: Physics and Engineering. N.4 2019, p.76.

Supatashvili A., Burjanadze M., Mamadashvili M., Iordanishvili N., Berdzenishvili B., Gorkturk T. (2019). The determination of the effectiveness of pheromone traps for the control Box Tree Moth – Cydalima perspectalis in Georgia. IOBC wprs Bulletin, Bulletin OILBN srop, (in press).

Kunelauri N., Baramidze V., Mikeladze E., Shubladz E., Koridze K., Burjanadze M. (2019). Genotype diversity and pathogenicity of Beauveria spp. Isolates from different ecoregions of Georgia. Biocontrol Science and Technology (BIOCONTROL SCI TECHN) (in press).

Fanelli E., Gorgadze O., Lortkhipanidze M., Burjanadze M., Capriglia F., Troccoli A., Tarasco E., De Luca F. (2019). Isolation and molecular characterization of the heat shock protein-90 gene (hsp90) in three Steinernema species from Georgia. IOBC wprs Bulletin, Bulletin OILBN srop, (in press).

Gorgadze O., Fanelli E., Lortkhipanidze M., Troccoli A., Burjanadze M., Tarasco E., De Luca F. (2019). Steinernema borjomiense n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Georgia. Nematology 0 (2018) 1-17.

კონფერენციები

 1. მ. ბურჯანაძე. 2019-04-19 – მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, სამეცნიერო კვლევების ინოვაციური მიდგომების შესახებ 19 – 21, აპრილი, ანკარა, თურქეთი.
 2. მ. ბურჯანაძე. 2019-01-19 – PheroFIP 19, IOBC/WPRS სამუშაო ჯგუფი “ფერომონები და სხვა სემიოქემიკატები ინტეგრირებულ წარმოებაში” და “ხეხილოვანი კულტურების ინტეგრირებული მართვა” , 20 – 25 იანვარი, 2019, ლისაბონი, პორტუგალია
 3. M.R. Metskhvarishvili and at el. “Effects of dysprosium addition on the superconducting properties of Hg-1223 HTS”, 6ht International Symposium on Polymers and Advanced Materials, ISP&AM, 17-20 July, Batumi 2019
 4. M.R. Metskhvarishvili and et al. “Effects of Iodine doping on the superconducting Properties of Hg-1223 HTS”, Materiais2019, 14-17 April 2019, Lisbon, Portugal, PB2, p.286I.R.
 5. M.R. Metskhvarishvili and et al. “Sol–gel processing of Ba2Ca2Cu3Oy precursor for synthesis of Hg-1223 superconductor”, Materiais2019, 14-17 April 2019, Lisbon, Portugal, PC1, p.304