ვიდეო და ფოტო გალერეა

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  საკონსულტაციო შეხვედრა — at საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

June 21

#SRNSFG #საკონსულტაციოშეხვედრა
20 ივნისს, 15:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გ.ნიკოლაძის სააქტო დარბაზში, გაიმართა რიგით მეორე საინფორმაციო შეხვედრა ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის.
შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებს, ფონდის თანამშრომლებმა მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია – კონკურსის წესის, პირობების შესახებ და უპასუხეს დამსწრეთა კითხვებს.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ს.კ. ინსტიტუტის „ტალღა“-ს თანამშრომლები: ნ. ფოკინა, კ. გორგაძე, მ. მეცხვარიშვილი.