გრანტები

2019 წელი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილია ორი საგრანტო პროექტი ფუნდამენტალური კვლევების მიმართულებით:

1.სპინ ტრიპლეტური მდგომარეობების ანიზოტროპული დინამიკა, გამოწვეული სუსტი ცვლადი მაგნიტური ველისა და მესერის ზემოქმედების შედეგად, ნულოვან და არანულოვან მუდმივ მაგნიტურ ველებში” ხელმძღვანელი ნატალია ფოკინა. რეგისტრაცია 02.07.2019 ნომრით FR-19-3591.  

2. „რადონის მონიტორინგი და ჯანმრთელობის რისკების შეფასება თბილისში“. ხელმძღვანელი სამსონ ფაღავა რეგისტრაცია 02.07.2019, # FR-19-9025.

2013-2014 წ.წ.

კ. გორგაძე, მ.ჭირაქაძე, შ.ხიზანიშვილი. “წყლის მოტივტივე ტურბინის ახალი მოდელი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. №087-13 გამოყენებითი საგრანტო პროექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი “ტალღა”.

  კ. გორგაძე, გერასიმოვი ალექსი, ხუბიერაშვილი ივანე, მაცაბერიძე ლევანი, ვეფხვაძე მიხეილი, ხიზანიშვილი შორენა, რატიანი თამარი, კლდიაშვილი ვლადიმირი. მაქსიმალური მარგი ქმედების კოეფიციენტის მქონე გამათბობლის საცდელი მაკეტის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2017წ.  მენეჯერი (ასოცირებულპროფესორი).  გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის  საპროექრო წინადადება 10 2015. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი .

   კ. გორგაძე, ჭირაქაძე მერაბი, ხიზანიშვილი შორენა. ტალღის ენერგიის გარდამქმნელის ახალი მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექრო წინადადება                №317-2015-2.